Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Nämnder » Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheterna.

Revisorer

Ordförande: Ewa Klase (S), Ljungvägen 4, 384 53 Fliseryd

Vice ordförande: Conny Karlsson (S), Kvarngatan 15 lgh 1002, 383 23 Mönsterås

Sivert Carlsson (C)

Storgatan 53, 383 30 Mönsterås

Jan Englund (M)

Annelundsgränd 7, 383 31 Mönsterås

Ewa Klase (S)

Ljungvägen 4, 384 53 Fliseryd

Karlsson, Conny (S)

Kvarngatan 15 lgh 1002, 383 23 Mönsterås

Lars Nilsson (S)

Nategränd 10, 383 35 Mönsterås

Revisorernas granskningsrapporter

 

Datum

maj 2017

maj 2017

maj 2017

maj 2017

april 2017

mars 2017

mars 2017

november 2016

oktober 2016

maj 2016

maj 2016

december 2015

december 2015

maj 2015

mars 2015

december 2014

december 2014

oktober 2014

september 2014

mars 2014

januari 2014

oktober 2013

oktober 2013

oktober 2013

 

 

augusti 2012

september 2012

 

 

 

december 2011

oktober 2011

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier