Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Nämnder » Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens fysiska detaljplanering, bygglovsprövning och byggtillsyn, mätnings- och kartverksamhet, kommunala lantmäterimyndigheten och bostadsanpassningar.

Nämnden behandlar alla planärenden, bygglovsärenden, fastighetsbildningsärenden och förhandsbesked. Många bygglovsärenden och andra tillstånd beslutas av delegerade tjänstemän på plan- och byggavdelningen.

Byggnadsnämnden är också ansvarig nämnd för myndighetsutövningen inom räddningstjänsten, samt trafikfrågor.

Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2018

Byggnadsnämnden sammanträder nio gånger under 2018. Inom parentes visas sista datum för att lämna in handlingar.

25 januari (5 januari)

23 augusti (3 augusti)

8 mars (16 februari)

27 september (7 september)

12 april (23 mars)

1 november (12 oktober)

17 maj (27 april)

6 december (16 november)

14 juni (25 maj)

 

Protokoll från byggnadsnämndens sammanträden begärs ut från nämndsekreteraren.

Byggnadsnämndens ledamöter 2015-2018

Ordförande: Ann Petersson (C), Åsbrinken 2, 383 31 Mönsterås

Vice ordförande: Lars Johansson (S), Ödängla 529, 383 91 Mönsterås

Sekreterare: Sandra Wenemo

Ann Petersson (C)

Åsbrinken 2, 383 31 Mönsterås

Maria Robertsson (C)

Fälle 109, 383 92 Mönsterås

Lars Magnusson (C)

Storgatan 63 lgh 1102, 383 37 Mönsterås

Lena Karlsson (C)

Skolgatan 6 A lgh 1201, 384 31 Blomstermåla

Suzanne Gustafsson (M)

Ödängla 516, 383 91 Mönsterås

Lars Johansson (S)

Ödängla 529, 383 91 Mönsterås

Thomas Nilsson (S)

Hammarglo 212, 383 91 Mönsterås

Roland Pettersson (S)

Solbergavägen 24, 384 93 Ålem

Vakant (S)

 

Ersättare

Kerstin Strand (C)

Ramsåsvägen 48, 380 52 Timmernabben

Erling Petersson (C)

Briggen Sifs väg 11, 380 52 Timmernabben

Per Lindeberg (M)

Ekleskärsvägen 9, 383 92 Mönsterås

Rune Carlsson (KD)

Pataholm 306, 384 92 Ålem

Henric Svensson (L)

Litorinavägen 2, 383 92 Mönsterås

Torsten Rundberg (S)

Hammarglo 302, 383 91 Mönsterås

Daniel Williamsson (S)

Oxhagsvägen 25, 383 35 Mönsterås

Per Magnusson (S)

Ringvägen 4, 380 53 Fliseryd

Vakant (MP)

 

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier