Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Arvoden

Politikerarvoden

I dokumentet Bestämmelser om ersättning m.m. till politiker till höger, hittar du bestämmelser om ersättning med mera till förtroendevalda i Mönsterås kommun. Bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanträdesersättningar med mera §6 fr.o.m. 2017-11-01

Baseras på riksdagsmännens grundarvode per månad. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal kronor.

Grundarvode

Vid sammanträde upp till en timme

0,8% av riksdagsmännens arvode per månad (520 kr)

Timarvode

Utbetalas för varje påbörjad timme från och med andra till och med sjunde sammanträdestimmen

40% av grundarvodet (210 kr)

Maximalt heldagsarvode

Grundarvode + sex timarvoden (1.780 kr)

Inläsningsarvode för tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsens-, barn- och utbildningsnämndens- samt socialnämndens arbetsutskott

 0,7% riksdagsmännens arvode per månad (460 kr/sammanträde)

Justeringsarvode

0,7% av riksdagsmännens arvode per månad (460 kr, se § 6c)

Ledamöter i kommunfullmäktige

50% av grundarvodet (260 kr/sammanträde)

Ej tjänstgörande ersättare

75% av ordinarie ledamots ersättning enligt kolumn 1-3

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier