Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Möten, handlingar och protokoll » Sammanträdestider

Sammanträdestider

De politiska nämnderna har följande sammanträdesdatum 2018:

 

januari

 

februari

2

Miljönämnden

 

6

Kommunstyrelsen

9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

7

Barn- och utbildningsnämnden

23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

24

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

14

Socialnämnden

25

Byggnadsnämnden

 

26

Kommunfullmäktige

 

Kulturnämnden

 

27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

30

 Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

28

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

mars

 

april

5

Miljönämnden

 

9

Miljönämnden

6

Kommunstyrelsens arbetsutskott (bokslut)

 

10

Kommunstyrelsen

8

Byggnadsnämnden

 

11

Barn- och utbildningsnämnden

 

Kulturnämnden

 

12

Byggnadsnämnden

13

Kommunstyrelsen (bokslut)

 

17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

14

Barn- och utbildningsnämnden

 

19

Kulturnämnden

 

Bolagsstämma

 

23

Kommunfullmäktige

 

Socialnämnden

 

24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomidag)

 

25

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

22

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

 

Socialnämnden

26

Kommunfullmäktige (bokslut)

 

 

 

27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

 

maj

 

juni

7

Miljönämnden

 

11

Miljönämnden

8

Kommunstyrelsen (budgetinfo)

 

12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9

Barn- och utbildningsnämnden

 

13

Barn- och utbildningsnämnden

15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

Socialnämnden

17

Byggnadsnämnden

 

14

Byggnadsnämnden

22

Kommunstyrelsens arbetsutskott (delår, budget)

 

18

Kommunfullmäktige (delår, budget)

23

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Socialnämnden

 

 

 

28

Kommunfullmäktige

 

 

 

29

Kommunstyrelsen (delår, budget)

 

 

 

31

Kulturnämnden

 

 

 

juli

 

 

augusti

 

 

 

14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

 

22

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

 

 

23

Byggnadsnämnden

 

 

 

28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

 

30

Kulturnämnden

september

 

oktober

3

Miljönämnden

 

2

Kommunstyrelsen (delår)

4

Kommunstyrelsen

 

3

Barn- och utbildningsnämnden

5

Barn- och utbildningsnämnden

 

 

Socialnämnden

11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

4

Kulturnämnden

18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

8

Miljönämnden

19

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Socialnämnden

 

10

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

24

Kommunfullmäktige

 

15

Kommunfullmäktige

25

Kommunstyrelsens arbetsutskott (delår, budget)

 

17

Socialnämnden

27

Byggnadsnämnden

 

23

Kommunstyrelsens arbetsutskott (taxor)

 

 

 

24

Barn- och utbildningsnämnden

 

 

 

30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

november

 

december

1

Byggnadsnämnden

 

4

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6

Kommunstyrelsen (taxor)

 

6

Byggnadsnämnden

7

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

10

Miljönämnden

12

Miljönämnden

 

11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

12

Barn- och utbildningsnämnden

14

Socialnämnden

 

 

Socialnämnden

20

Kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetrapport)

 

17

Kommunfullmäktige (budgetrapport, stipendier, val)

21

Barn- och utbildningsnämnden

 

 

 

26

Kommunfullmäktige (taxor)

 

 

 

27

Kommunstyrelsen (budgetrapport)

 

 

 

28

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

 

 

29

Kulturnämnden

 

 

 

Sammanträdena startar

Kommunfullmäktige – klockan 18:30 (under juni, klockan 13:30)

Kommunstyrelsen – klockan 13:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott – klockan 08:00

Barn- och utbildningsnämnden – klockan 13:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott – klockan 13:00

Byggnadsnämnden – klockan 08:30

Kulturnämnden – klockan 14:00

Miljönämnden – klockan 13:30

Socialnämnden – klockan 13:30

Socialnämndens arbetsutskott – klockan 13:00

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier