Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Motion och friluftsliv » Vandringsleder

Vandringsleder

Vy från Svartö naturstig

Mönsterås med omgivningar är fantastisk plats för den som vill röra på sig. De naturgivna förutsättningarna är unika. Här erbjuds möjlighet till vandringar eller cykelturer utefter leder som går genom trolsk granskog och vacker lövskog. Du passerar forsande åsträckor utmed Emån eller Alsterån och det fantastiska kulturlandskapet med stenmurar, hägnade betesmarker, röda hus och gårdar.

Tänk på Allemansrätten när du vandrar och vistas i naturen. Alltså att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Ledordet är inte störa – inte förstöra. Läs mer här på naturvårdsverkets hemsida.

Här finner du information om några olika vandringsleder som finns i Mönsterås kommun. Besök visitmonsteras.se för mer information.

Mönsteråsleden

Vandringsleden är drygt 80 kilometer lång och är dragen som en klassisk vandringsled i varierande terräng. I norr ansluter den till Ostkustleden och i sydväst till Högsbyleden. Leden slingrar sig genom hela Mönsterås kommun längs lummiga stigar, åarna Alsterån och Emån, stränder och genom naturreservat. Mönsterås kommun är en kustkommun och leden är därför naturligt småkuperad men utan större höjdskillnader. Vissa delar av leden är dock något besvärligare att vandra på grund av den goda förekomsten av berghällar och större stenpartier som kan vara hala efter regn. Då leden till större del går genom skogsterräng kan den vara bitvis svårframkomlig på sensommar och höst när gräs och sly växt till sig som mest. 

Längs leden finns ett antal vindskydd och en övernattningsstuga samt eldstäder för grillning. I övernattningsstugan finns en eldstad inomhus och ett utedass men ingen el eller vatten, stugan är öppen för allmänheten och behöver inte bokas.

Mönsteråsleden blev först offentlig 1988 då föreningarna Friluftsfrämjandet, Sveriges Scoutförbund och Stranda Naturskyddsförening tillsammans med kommunen tryckte upp den första kartan. Dessa föreningar höll i driften av Mönsteråsleden till början av 2000-talet. Leden sköts nu helt av Mönsterås kommun men med viss ideell hjälp från lokala föreningar. 

Hälsans stig

Hälsans stig är en promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan i Mönsterås är sju kilometer lång och ska kännas enkel och trygg att promenera. Därför är slingan bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer samt undviker branta backar och trappor.

Mer information om hälsans stig

Jungnerholmarna

Jungnerholmarna är ett strövområde som inbjuder till aktivt friluftsliv och rika naturupplevelser. Området ligger i en unik miljö, med ett högt naturvärde omsluten av Emån. Området har dessutom en spännande historia. Här finns det vandringsstigar med kultur- och naturinformation längs med vägen. Det finns grillplatser, badplats, grönytor för rekreation och lek.

Kevershäll

Kevershäll ligger strax norr om Habbestorp och kommer du från Mönsterås ligger parkering och start av leden på höger sida av vägen. Vid början av leden finns en karta över området.

Ledens längsta slinga är cirka 2,5 kilometer lång och har en relativt kraftig ökning upp till ett av Mönsterås högsta berg cirka 63 meter över havet. Från toppen kommer du att kunna se Öland, flera kyrkor och Aboda Klint i sydväst. Om du har problem att gå kan vissa segment vara svåra. Vid kall och våt väderlek blir hällarna hala.

Lövö naturreservat

Lövö naturreservat ligger cirka 15 kilometer från centrala Mönsterås med en genuin skärgårdsmiljö med en välbevarad by, fiskelägen, åkrar, hagar, strandängar och hav. Här växer grova grova hamlade lindar i de vackra hagmarkerna.

I de södra delarna finns flera vandringsleder att välja mellan. Delar av Lövö betas av djur under en stor del av året och övergångar i form av stättor finns på flera platser.

Natur- och kulturstigar

I Mönsterås finns ett flertal natur- och kulturstigar som erbjuder fantastiska naturupplevelser och spännande historia. Kartor över de olika vandringslederna finna att hämta på turistbyrån eller under Mer information.

De fyra naturstigarna finns i Hammarglo/Källarholmen, Forsa/Elmhult, Svartö och Långnäs och ger många naturupplevelser. Stigarna är utmärkta med blåmarkerade stolpar. Den kortaste leden är cirka tre kilometer lång och den längsta cirka elva kilometer.

Östersjöspåret

Oknö är en ö i Kalmarsund med vägförbindelse. Ön har ungefär två mil strand och flera badplatser. På ön finns många möjligheter att upptäcka stigar och leder att vandra på. Här finns Östersjöspåret som är ett åtta kilometer långt vandringsspår längs vattnet. Här kan du vandra runt Oknö och njuta av naturen.

Senast kontrollerad: 2017-08-25.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier