Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Idrottsanläggningar » Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för hallar och planer

2018 års taxor och avgifter

Alla taxor presenteras per timme om inget annat anges. Taxorna höjs årligen med 2 %.
Vi bokar alltid till det lägsta priset*
(*Det vill säga om exempelvis arrangemanget skulle bli billigare med timtaxa så väljer vi det och vice versa. Detta gäller alla typer av aktiviteter och bokningar även säsongsbokningar som inte används alla 17 gånger. Kom bara ihåg att avboka till oss för att få det lägre priset!)

Taxa för sport- och gymnastikhall 
Gäller för föreningar utanför Mönsterås kommun, privatpersoner samt företag

Enstaka träningstid i sporthall, hel hall

169 kr

Enstaka träningstid i sporthall, halv hall*

91 kr

Enstaka träningstid i gymnastikhall

78 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i sporthall, hel hall 

1 859 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i sporthall, halv hall*

957 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i gymnastikhall     

788 kr

Arrangemang i sporthall, per dag och hall

675 kr

Gäller för föreningar från Mönsterås kommun

Enstaka träningstid i sporthall, hel hall

62 kr

Enstaka träningstid i sporthall, halv hall*

40 kr

Enstaka träningstid i gymnastikhall

35 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i sporthall, hel hall 

675 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i sporthall, halv hall*

338 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i gymnastikhall     

281 kr

Arrangemang i sporthall, per dag och hall

338 kr

Taxor för konstgräsplanen vid Mönsterås idrottsplats 
Taxor under högsäsong, 1/1-30/4

Träningstid föreningar från Mönsterås kommun

221 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner 

552 kr

Träningstid privatpersoner eller företag

552 kr

Matchtid föreningar från Mönsterås kommun

221 kr

Matchtid föreningar från andra kommuner

662 kr

Matchtid privatpersoner eller företag

662 kr

Taxor under lågsäsong, 1/5-31/12

Träningstid föreningar från Mönsterås kommun

110 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner

331 kr

Träningstid privatpersoner eller företag

331 kr

Matchtid föreningar från Mönsterås kommun

110 kr

Matchtid föreningar från andra kommuner

442 kr

Matchtid privatpersoner eller företag

442 kr

Taxor för grusplanen i Fliseryd 
Taxor under högsäsong, 1/10-30/4

Träningstid föreningar från Mönsterås kommun

55 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner

166 kr

Träningstid privatpersoner eller företag

166 kr

Taxor under lågsäsong, 1/5-30/9

Träningstid föreningar från Mönsterås kommun

28 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner

83 kr

Matchtid privatpersoner eller företag

83 kr

*Vid bokning av halv hall måste även motstående halva vara uppbokad

 

Avgifter vid hyra av kommunens sport- och gymnastikhallar samt planer.

 

Ströbokningar & matcher.

Vid avbokning sju dagar före bokad tid utgår ingen taxa. Vid senare avbokning debiteras full taxa.

 

Arrangemangsbokningar

Vid avbokning 30 dagar före bokad tid utgår ingen taxa. Vid senare avbokning utgår full taxa.

 

Säsongsbokningar

Vid enstaka avbokningar av säsongsbokning utgår ingen kostnadskompensation. 

Säsongstid som ej utnyttjas 3 ggr i följd går förlorad och kan tillfalla annan hyresgäst.

 

Misskötsel och avgifter

Larm orsakat av hyresgäst debiteras en avgift om 300 kr plus faktisk utryckningskostnad. 

Borttappad nyckel måste anmälas. Ny ersättande nyckel kostar 600 kr.

Debitering för olåsta dörrar till lokalen efter aktivitet 500 kr. 

Debitering för uppställda dörrar utan vaktmästares närvaro 500 kr.

EJ grovstädade omklädningsrum efter träning/match 500 kr.

EJ grovstädade omklädningsrum, sporthall, biutrymmen efter arrangemang/sommarbokning. 500 kr. Plus eventuellt tillkommande faktisk städkostnad vid stor nedskräpning eller misskötsel. 

Verksamhet på EJ bokad tid, 300 kr plus faktisk hyra.

 

Vid Sporthallsbokning utanför vaktmästares arbetstid ska ytterdörrar vara stängda och låsta. Obehöriga får ej släppas in i lokalen. Missbruk kan leda till indraget passerkort/nyckel och debitering enligt ovan.

 

För övriga boknings- och ordningsregler klicka här. 

Senast kontrollerad: 2018-01-08.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier