Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Idrotts- & motionsanläggningar » Vandringsleder » Natur- och kulturstigar

Natur- och kulturstigar

Svartö naturstig

Bild från Svartö.
Foto: B. Holmqvist

I Mönsterås finns ett flertal natur- och kulturstigar som erbjuder fantastiska naturupplevelser och spännande historia.

Du kan ladda ner kartor över vandringslederna som pdf nedan. De finns också att hämta på turistbyrån.

Kartblad: Naturstigar.pdf

De fem naturstigarna finns i Hammarglo/Källarholmen, Forsa/Elmhult,  Svartö, Långnäs och Tålebo/Nyebo och ger många naturupplevelser. Stigarna är utmärkta med blåmarkerade stolpar.

Sträckan Forsa-Elmhult är 4,2 kilometeroch lämpar sig även som ridväg. Längs vägen finns ett stort antal fornlämningar från brons- och stenåldern.
OBS! För närvarande är bron trasig vid Lillån, annan sträckning på leden.

Långnäs naturstig är cirka 11 kilometerlång och går genom flera byar med sevärdheter som bland annat klosterruin, gravfält, stenvalvsbro och fångstgrop. 

Naturstigen på Svartö går genom Svartö by med anor från 1300-talet. Byn var förr landfäste för personalen som bemannade Dämmans Fyr. Leden är cirka 5 kilometer.

Sträckan Tålebo-Nyebo omgärdas av ett kulturlandskap som fortfarande liknar det tidiga 1800-talets odlingslandskap. Leden är cirka 11 kilometer.

Sträckan Hammarglo-Källarholmen är cirka 2 kilometer. Du går från Hammarglo som en gång var "Stranda Härads största bondby" och är nämnd i skrifter redan på 1300-talet. Via en spång tar du dig ut till Källarholmen, en spännande och fantasieggande plats, med lämningar efter medeltida bebyggelse. Skylt och parkeringsplats syns från vägen.

Senast kontrollerad: 2015-05-08.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00 Webbansvarig: webmaster@monsteras.se    Om cookies    Om webbplatsen