Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » Aktuella VA-utbyggnadsprojekt

Aktuella VA-utbyggnadsprojekt

Mönsterås kommun planerar för utbyggnad av vatten och avlopp i flera områden inom de närmaste åren. Under 2016 byggdes VA till Solberga och under 2017 påbörjas utbyggnad till Ramsås.

Dricksvatten
Ramsås - 2017-2018

Kommunen har projekterat området. Ett informationsmöte för fastighetsägarna hölls i september 2017. Samordning med Mönsterås Stadsnät och Ålem Energi. Utbyggnad pågår för Ramsås öster och väster om E22 och beräknas klart under våren 2018.

Mönsterås - Timmernabben 2018

I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben planeras utbyggnad av vatten och avlopp i området. Trafikverket är projektägare och håller i planeringen i stort. För frågor kring VA-utbyggnaden kontaktas kommunens VA-avdelning.

Läs mer om planerna på Trafikverkets hemsida

Skälleryd - 2018

Berörda fastighetsägare bjöds in till informationsmöte i juni 2017. Projektering pågår. Utbyggnaden blir ett samförläggningsprojekt tillsammans med Mönsterås Stadsnät och Ålem Energi.

Senast kontrollerad: 2017-12-21.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier