Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Timmernabben

Samtliga områden är inkopplade till Mönsterås stadsnät. Enstaka fastigheter återstår och har möjlighet att efteransluta sig.

Fastighetsägare får själv svara för grävning och återställning till en angiven punkt i tomtgräns. Mönsterås stadsnät tillhandahåller kanalisation för tomten. Mönsterås stadsnät svarar för att kanalisation dras fram från stamnätet till denna anslutningspunkt.

Förtätning pågår i Timmernabben.

Område G är i dagsläget färdigutbyggt och efteranslutningsavgift gäller för kommande beställningar.

Områdeskarta fibernätsutbyggnad Timmernabben

Utbyggnadsområden för fibernät Timmernabben

Senast kontrollerad: 2017-11-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier