Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Fliseryd

AKTUELL INFORMATION

Fliseryd är indelat i 6 delområden vilka framgår av karta.

Område 1A och 1B: Planerad utbyggnad under 2018 

Område 2A: Arbete pågår med stamledning från tekniknod till Oxelvägen 

Område 2B: delar av området är driftsatt till fiber. Slobrovägen planeras till första kvartalet 2018

Område 3A: Grävning pågår

Område 3B: Planerad utbyggnad under 2018

Grävinformation skickas ut i samband med projektering.

Nuvarande anslutningsgrad för respektive område

Område      Antal fastigheter     Anslutningsgrad      Antal avtal som saknas

1                            130                           60,77 %                              

2                            109                           59,63 %                              

3                               77                          64,94 %                                

Samtliga delområden har uppnått en högre anslutningsgrad än 50 % och det är därmed klart att en byggnation kommer att ske.

Områdeskarta fibernätsutbyggnad Fliseryd

Fastighetsägaren får själv svara för grävning och återställning till en angiven anslutningspunkt i tomtgräns. Mönsterås stadsnät svarar för att kanalisation dras fram från stamnätet till denna punkt.

Senast kontrollerad: 2018-01-17.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier