Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Mönsterås stadsnät » Vad gäller för olika områden? » Byar och landsbygd » Nyebo och delar av Tålebo

Nyebo och delar av Tålebo

AKTUELL INFORMATION:

Grävning pågår.

För Nyebo och del av Tålebo  kommer utbyggnad att utföras i etapper genom tillsammans med Ålem Energi och egen grävning.

Samförläggning pågår för etapp 1. 

Nyebo och delar Tålebo är ett "byanätsprojekt" som startade den 12 maj 2016 efter initiativ från invånarna i området.

Område: Byanätets område omfattar för närvarande Nyebo och de delar av Tålebo som ej är VA-område.

Områdesgränserna kan komma att justeras.

Området framgår av karta.

Antal fastigheter   Antal inkomna avtal     Anslutningsgrad     Saknas för 50 %

         67                       44                     65,67%              

Området har uppnått en anslutningsgrad av 50%. Tidpunkt för utbyggnad är ännu inte beslutat

Fibernätskarta Nyebo

Karta för fibernätsutbyggnad Nyebo Tålebo byanät

Senast kontrollerad: 2017-12-21.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier