Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Hammarglo

AKTUELL INFORMATION

Utbyggnad av stamnät pågår.

HAMMARGLO: Tenikboden som ska försörja Hammarglo och Ödängla är placerad i Ödängla. Vi väntar på att få den elansluten.

Grävningarna startar under vecka 4

Hammarglo är ett "byanätsprojekt" som startade efter initiativ från invånarna i området.

 

Område: Byanätets område omfattar Hammarglo by.

Området framgår av karta.

Anslutningsgrad: 69,23 %

Genom samförläggning med E-on har kanalisation lagts genom byn. För närvarande saknas tekniknod och stamnät.

I samarbete med kontaktpersoner har områdesnät planerats. 

 

Områdeskarta fibernätsutbyggnad Hammarglo
Senast kontrollerad: 2018-01-15.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier