Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2017 » kv. Tändstiftet m.fl.

kv. Tändstiftet m.fl.

Planområdet är beläget i södra delarna av Mönsterås tätort. Området avgränsas i väster av E22, i norr av Drakenäsvägen (intill åkermark), i öst av Södra vägen (intill bostadskvarter) och i söder av ytterligare industrifastigheter och bostadsfastigheter.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av kvarteren Tändstiftet, Hjulet, Kylaren och Ratten. I gällande planer regleras fastighetsytorna som område för småindustri-, industri-, handels-, kontorsändamål, park/ plantering och vägmark. Planförslaget medger förutom ökad byggrätt även ändrad markanvändning och syftar till att tillåta industri och tillhörande verksamhet på samtliga tomter men också handel med inriktning mot restaurangverksamhet på en liten del av kv. Ratten.  Gällande plan för kv. Tändstiftet tillåter en maximal byggnadshöjd av fem meter, för kv. Hjulet 10 meter, för kv. Kylaren sju meter och kv. Ratten mellan sex-sju meter. Den maximal nockhöjden i planförslaget varierar mellan 7-15 meter.

Utöver detta medger planförslaget natur- och gatumark för fastigheterna Oknebäck 4:2, Oknebäck 3:5, Ljungnäs 1:25, Kronobäck 12:3, Oknebäck 4:3 och Oknebäck S:2.

Detaljplanen vann laga kraft 3 oktober 2017

Flygfoto över planområdet

 

Senast kontrollerad: 2017-10-03.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier