Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2017 » Strömsrum 2:28 m.fl.

Strömsrum 2:28 m.fl.

Planområdet är beläget i östra delarna av Ålems stationssamhälle. Området avgränsas i väster av flerbostadshus, i norr av naturmark (ängsmark, växtlighet, Alsterån) och småindustri, i öst av åkerfält som angränsar till E22 och i söder av ett litet skogsparti i anslutning till Alsteråskolan.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av fastigheterna Strömsrum 2:28, 2:56, och 2:57. I gällande planer regleras fastighetsytorna som område för allmänt ändamål, teknisk anläggning, park/ plantering och vägmark. Planförslaget medger förutom ökad byggrätt även ändrad markanvändning. Gällande plan för fastighet Strömsrum 2:28 tillåter en maximal byggnadshöjd av sex meter. Planförslaget syftar till att tillåta bostäder, vård och centrumverksamhet med en maximal byggnadshöjd av mellan 6,5-10 meter.

Utöver detta medger planförslaget även bostäder för fastighet Strömsrum 2:56 och naturmark för fastighet Strömsrum 2:57. Delar av fastighet Strömsrum 2:57 tillåter tekniska anläggningar, för fjärrvärme.

Detaljplanen trädde i laga kraft 11 maj 2017.

Torshaga DP
Senast kontrollerad: 2017-05-22.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier