Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Nyemåla 21:2

Planområdet är beläget i centrala delarna av Timmernabben. Området avgränsas i söder och väster av flerbostadshus samt i norr och öster av villabebyggelse. Området kantas i öster av Strandavägen och i söder av Nabbevägen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Nyemåla 21:2. I gällande plan regleras fastighetsytan som område för park/plantering medan planförslaget medger bostäder och centrumverksamhet med ökad byggrätt. Byggnadshöjd tillåts till maximalt 10,5 meter. Hänsyn tas även i planen till den bullerproblematik som Strandavägen presenterar.

Detaljplanen vann laga kraft 22 december 2017.

 

Volymmodell, Nyemåla 21:2

Volymmodell, Nyemåla 21:2

KONTAKT

Frida Emtorp, planarkitekt, telefon 0499-179 93
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2017-12-22.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier