Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2015 » Oknö 1:1, 1:479 (Mönsterås båtklubb)

Detaljplan för Oknö 1:1, 1:479

Planområdet är beläget på Oknö, ca 5 km sydost om Mönsterås centrum. Området avgränsas i norr av Mönsteråsviken, i väst av Oknö 1:517, och i söder genom Oknövägen.

Mönsterås Båtklubb har ansökt om att få uppföra ytterligare en byggnad för vinterförvaring av båtar. Gällande detaljplan medger inte detta och en ny detaljplan behöver därför tas fram. Tillfartsvägen behöver också justeras genom att möjliggöra en flytt av vägen åt nordväst för att öka avståndet mellan väg och fastighet Oknö 1:479.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av ytterligare två båthus. Vidare flyttas lokalgatan mellan Oknövägen och båthusen 5-10 meter nordväst vilket tillåter en utökning av Oknö 1:479 vars huvudbyggnad idag är belägen tätt intill befintlig lokalgata. Planförslaget innebär även bekräftelse av redan befintlig bebyggelse och anläggningar.

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 22 augusti till den 15 september 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har varit föremål för granskning 2014-11-14 t o m 2014-12-08. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Planen vann laga kraft 2015-03-25. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger

 

Ytterligare information kan fås av planarkitekt Henrik Eriksson, telefon 0499-17158 eller henrik.eriksson@monsteras.se

 

Oknö
Senast kontrollerad: 2015-05-28.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier