Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2015 » Gissemåla 1:199, samt del av 1:198 (förskolan Skutan)

Detaljplan för Gissemåla 1:199, samt del av 1:198 (förskolan Skutan)

Planområdet är beläget i Timmernabben. Området avgränsas i öst av Mastvägen, i söder av Skotgränd, och i norr och väst av befintlig GC-väg.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utökning av fastigheten Gissemåla 1:199 åt norr och nordväst. Förskolan Skutan är idag i behov av utökade lokaler och tomtyta. Genom planförslaget kan även permanent bygglov för avdelningen Bryggan ges. Planförslaget tillåter också att skolverksamhet kan få drivas i privat regi, något som inte medges med nuvarande bestämmelse i gällande plan.

Detaljplanen har varit ute på samråd 16 december 2014 till den 16 januari 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Planen vann laga kraft 2015-04-03. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger

Senast kontrollerad: 2015-05-28.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier