Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2014 » Del av Korpemåla 1:126 (Norra Korpemåla)

Detaljplan för del av Korpemåla 1:126

Korpemåla är beläget vid Kalmarsund i kommunens sydöstra del, ca 1 km från gränsen till Kalmar kommun. Det nu aktuella planområdet återfinns i norra delen av Korpemåla och gränsar i norr till fastigheterna Flinsmåla 1:3. I väster gränsar länsväg 602

Syftet med detaljplanen är att komplettera bebyggelsen i Korpemåla med ytterligare sju nya tomter för småhus. De planerade tomterna är belägna strax norr om den befintliga bebyggelsen.

Detaljplanen är upprättad 2013-08-29 av plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun

Samråd har bedrivits mellan 2013-09-27 och 2013-10-21. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Granskning har bedrivits mellan 2014-03-31 t o m 2014-04-23. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Planen vann laga kraft 2014-07-11. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

Översiktskarta

 

Senast kontrollerad: 2014-12-16.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier