Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2013 » Mönsterås 3:1, Åkerviolen 5 m.fl.(område vid Mölstadskolan)

Detaljplan för Mönsterås 3:1, Åkerviolen 5 m.fl.

Planområdet är beläget i norra delen av Mönsterås samhälle. Det avgränsas i väster av Idrottsgatan, i öster av Parkgatan, i söder av kv. Skogsviolen. Områdets areal är ca 3,0 ha.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnad av förskola i anslutning till Mölstadskolan. Förskolan skall inrymma ca 75 barn i tre avdelningar. Förskolorna Blåklockan och Älgen ska ersättas med den nya förskolan.

Planen vann laga kraft 2013-04-24 För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier