Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2013 » Ålem 10:11, del av Ålem 10:46 m fl.(område vid brandstationen)

Detaljplan för Ålem 10:11, del av Ålem 10:46 m fl.

Planområdet är beläget i centrala delen av Ålem, öster om Alsteråsvägen/rv 34. I norr gränsar Rönnvägen och bostadsbebyggelse, i öster gränsar jordbruksmark och i söder Sandviksvägen. Området är ca 3,5 ha.

Syftet med detaljplanen är bl a att tillskapa ett område för centrumändamål, huvudsakligen handel. Nuvarande verksamheter, såsom räddningstjänst, ambulans och transformatorstation säkras och möjlighet till utökad byggrätt ges. I norra delen av planområdet föreslås en hållplats för skolskjuts samt en parkering för pendlare.

Planen vann laga kraft 2013-03-26 För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier