Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2012 » Norrbacken 3 (Kuggås)

Detaljplan för Mönsterås Norrbacken 3

Planområdet är beläget utmed Mönsteråsviken, ca 800 m söder om centrala Mönsterås. Det begränsas av Kuggåsvägen i väster och Varvsgatan i söder. Området är ca 0,5 ha.

Syftet är att tillskapa attraktiva bostäder på mark som tidigare är ianspråktagen. Detta kan ses som en komplettering av befintlig bostadsbebyggelse och en avslutning på utvecklingen av södra delen av Mönsterås hamnområde. Det nya ändamålet passar bättre in i den befintliga bostadsmiljö, som har höga kulturvärden.

Planen vann laga kraft 2012-06-29 För vidare information, se dokumenten i högerkolumnen.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier