Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2012 » Gissemåla 1:4, del av Gissemåla 1:198

Detaljplan för Gissemåla 1:4, del av Gissemåla 1:198

Planområdet återfinns söder om Strandavägen, omedelbart väster om befintlig bebyggelse på Parkvägen. Området är ca 12 ha.

Syftet med detaljplanen är att dels komplettera bebyggelsen i Timmernabben med nya bostäder där planbestämmelserna ska ha en flexibel utformning. Detaljplanen omfattar ett område som tidigare är detaljplanelagt men ej ianspråktaget. Dels att planlägga den första etappen av en ny tillfart till de södra delarna av Timmernabbens samhälle.

Planen vann laga kraft 2012-07-20 För vidare information, se dokumenten i högerkolumnen.

ÖK
Senast kontrollerad: 2014-12-16.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier