Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2012 » Gissemåla 1:198, Ingemåla 5:2 (1 km söder om Strandavägen)

Detaljplan för Gissemåla 1:198, Ingemåla 5:2

Planområdet återfinns i södra delen av Timmernabbens samhälle, ca 1 km söder om Strandavägen. Områdets areal är ca 6 ha.

Syftet med detaljplanen är att komplettera bebyggelsen i Timmernabben med nya tomter för småhus. De tilltänkta tomterna återfinns inom ett område som redan är detaljplanelagt men ej ianspråktaget. En omarbetning av detaljplanen krävs så att dagens krav på boende kan uppfyllas. Planförslaget redovisar 21 bostadstomter och utgör en måttlig komplettering av befintlig bebyggelse. Avståndet mellan planerad bebyggelse och den befintliga utökas i jämförelse med gällande detaljplan genom att ett bredare område med naturmark anges.

Planen vann laga kraft 2012-10-19. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier