Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2010 » Oknö 1:1, Oknö 1:518 (Stugbyn)

Detaljplan för Oknö 1:1, Oknö 1:518

Planområdet ligger på Oknö, ca 5 km sydost om Mönsterås centrum. Det återfinns på norra delen av Storön. Planområdet omfattar ca 17 hektar varav 4,7 ha är vattenområde.

Regenbogen Sverige AB har förvärvat stugbyn på Oknö från och med 2009-01-01, i samband med att företaget också förvärvade Oknö havscamping. Företaget avser att utöka och förädla såväl camping- som stugbyverksamheten. Planens huvudsyfte är bland annat att möjliggöra en utbyggnad av antalet stugor inom stugbyområdet. För att möjliggöra dessa förändringar ska en ny detaljplan upprättas.

I den nya detaljplanen kommer också några mindre justeringar att genomföras, som möjliggör en gång- och cykelväg i anslutning till Oknövägen, en ny tillfart (lokalgata) till Röskärsvägen, uppförandet av en stuga till Sjöräddningen i Lakhamn samt avstyckning av fem bostadstomter nordväst om stugbyn. Detaljplanen är en del av kommunens pågående arbete med att upprätta nya detaljplaner för Oknö. Dessa kommer att ersätta flera äldre detaljplaner.

Inom stugbyn anges ett x- område där allmänheten ges rätt att passera. Erforderligt antal parkeringsplatser kommer att anordnas inom området. Marken inom stugbyn, Oknö 1:518, ägs av kommunen men upplåts med tomträtt till Regenbogen Sverige AB. Området är tidigare detaljplanelagt

Planen vann laga kraft 2010-04-28. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier