Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2010 » Kv. Stranden 1, m.fl. (Nynässerveringen)

Detaljplan för Kv. Stranden 1, del av Kråkerum s:3 och del av Nynäs 3:1

Planområdet är beläget ca 1,5 km söder om centrala Mönsterås utmed Mönsteråsviken. Väster om planområdet gränsar koloniområdet Paradiset. Området är ca 3,5 ha.

Planens syfte och huvudrag:

  • En utökning av Nynässerveringens verksamhet med bageri
  • Ytterligare en tomt för handelsändamål
  • Översyn av befintlig parkering med samlad in- och utfart
  • Utreda behovet av gång- och cykelväg                                                                                          

 Planen vann laga kraft 2010-04-08. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier