Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Byggande » Förhandsbesked

Förhandsbesked

Förhandsbesked krävs

Vill du inte vänta på bygglovet utan snabbt få ett besked om du kan bygga på tomten? Då kan du söka förhandsbesked. Byggnadsnämnden prövar om du får bygga på tomten. Med ett positivt förhandsbesked kan du fortsätta med din projektering av bygget utan att behöva vänta på bygglovet. Byggnadsnämnden är bunden av sitt förhandsbesked ifall ansökan om bygglov lämnas inom två år.

 

Förhandsbesked ska sökas vid lokalisering av ny bebyggelse och när oklarheter föreligger, t ex vid fastighetsbildning, ändrad användning av byggnad (eller deler darav), samt avvikelser från bestämmelser i detaljplan.

Ansökan görs till byggnadsnämnden. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda.

Sekreterare:
Sandra Wenemo
Tekniska kontoret, Box 54, 383 22 Mönsterås
Tel: 0499 17 157
E-post: Sandra Wenemo

Senast kontrollerad: 2017-10-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier