Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Boende » Sotning

Sotning

Sotning är indelat i två delar: rengöring och brandskyddskontroll. Dessa genomförs oftast vid två separata tillfällen.

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

Rengöring

Rengöring innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Hur ofta rengöringen ska göras kan du läsa i dokumentet nedan.

Du kan ansöka om att få utföra din rengöring själv. Du skickar ansökan till räddningschefen, som ska bedöma om du har tillräcklig kunskap. Kommunen kräver att du har genomgått en kortare utbildning eller har motsvarande kunskap. Sådan rengöringsutbildning arrangeras bland annat av länets brandskyddsförening.

Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand, ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar.

Kontrollen sker med intervall som varierar beroende på typ av eldstad och eldningens omfattning, och får bara utföras av en skorstensfejare som kommunen godkänt. Nedan hittar du en uppställning av de vanligast förekommande objekten i småhus.

Värmepannor
 • Eldning med fasta bränslen, t.ex ved, pellets eller flis - 3 år
 • Eldning med olja eller gas - 6 år
Köksspisar
 • Eldning med fasta bränslen - 3 år
 • Eldning sker i mycket begränsad omfattning - 6 år
Lokaleldstäder
 • För lokaleldstäder som fungerar som primär källa för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 3 år
 • För lokaleldstäder som inte fungerar som primär källa för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 6 år

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis - 3 år
 • Eldning med olja eller gas - 6 år

Köksspisar

 • Eldning med fasta bränslen - 3 år
 • Eldning sker i mycket begränsad omfattning - 6 år

Lokaleldstäder

 • För lokaleldstäder som fungerar som primär källa för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 3 år
 • För lokaleldstäder som inte fungerar som primär källa för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 6 år

Fristerna bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 

Gränsdragning för primär källa för uppvärmning

Det är mycket svårt att uttrycka en exakt gräns för när lokaleldstäder ska anses utgöra den primära källan för uppvärmning av det rum i vilket den är uppställd eller för matlagning och därmed inte längre anses användas för trivseleldning.

Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är trivseleldning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved.

En god tumregel är således:

Utslaget på hela eldningssäsongen

 • under 1 m³ kan ge 6-årsfrist.
 • över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist.

Däremellan kommer det att behöva göras bedömningar i det enskilda fallet.

 

Fristerna bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 

KONTAKT

Skorstensfejarmästare, Sotningsdistrikt Mönsterås, telefon 0499-445 40
 

Senast kontrollerad: 2017-10-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier