Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Blanketter

Blanketter

Här hittar du Mönsterås kommuns blanketter som rör boende och byggande.

Flera blanketter fyller du i som ett formulär direkt i webbläsaren, som du sedan skriver ut och skickar till oss. Vill du inte fylla i formuläret direkt kan du välja skriva ut en tom blankett som PDF.

Andra blanketter är utformade som ifyllningsbara PDF-filer eller textfiler. För att kunna använda dessa behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats. Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Boende

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

136,58 kB

 

2017-04-28

 
Byggande

 

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Teknisk beskrivning av VA-installation Teknisk beskrivning av VA-installation

 

eForm

2016-03-23

 
Fiberanslutning

Gator och trafik

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om blomlåda på gatumark

121,57 kB

2016-01-25

Ansökan om dispens för tung transport Ansökan om dispens för tung transport

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om driftbidrag för enskild väg

106,24 kB

2016-01-26

application/pdf Ansökan om schaktning

108,89 kB

2016-01-25

application/pdf Ansökan om särskilt driftbidrag för enskild väg

116,66 kB

2016-01-26

Ansökan om transporttillstånd, kommun Ansökan om transporttillstånd, kommun

   

2015-01-12

 
Parkeringstillstånd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

 

2017-10-05

 
Sotning och brandskydd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Anmälan om tillfällig hantering av gasol

52,02 kB

2016-01-22

application/pdf Ansökan om tillstånd för explosiva varor

221,68 kB

 

2015-01-12

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Intresseanmälan deltidsbrandman

110,35 kB

 

2015-01-12

 
Vatten och avlopp

 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier