Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning » Matavfallsinsamling » Frågor och svar

Frågor och svar om insamling av matavfall

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren gällande matavfallsinsamlingen. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du vända dig till Mörkeskogs avfallsanläggning.

Gå snabbt till frågor som rör:

Anledning till att sortera ut matavfall

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

För att bidra till en bättre miljö. Utsorterat matavfall rötas till biogas som till exempel kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och används som gödningsmedel på jordbruksmark.

Är det värt att sortera, blandas inte avfallet ändå till slut?

Nej, matavfallet blandas inte med annat avfall. Om matavfallskärlet visar sig innehålla annat än matavfall töms inte kärlet förrän det felaktiga materalet har plockats bort av fastighetsägaren. Vill man få kärlet tömt måste man då beställa en extratömning eller vänta tills nästa tömning.  

Vem har hittat på det här?

Att vi ska sortera matavfall i Mönsterås kommun är beslutat i kommunstyrelsen. Beslutet har sin grund i nationella och europeiska mål för sortering av matavfall.

Varför har Mönsterås kommun beslutat att samla in matavfall?

Ett nationellt mål är att hälften av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Detta ligger till grund för Mönsterås kommuns beslut att sortera ut matavfall. Vi vill också vara en kommun som gör bra saker för miljön. I förslaget till ny avfallsplanen finns det mål om att matavfall skall sorteras ut separat och att avfallsmängderna ska minska.

Är det andra som sorterar matavfall?

Över 210 kommuner i Sverige sorterar redan sitt matavfall. I Norge och Finland är det fler som sorterar matavfall än i Sverige.

Medför inte insamling av matavfall stora kostnader och mycket arbete?

Omställningen till att ha två sopkärl innebär en del investeringskostnader för kommunen vid starten. Eftersom det blir ytterligare ett kärl att tömma kommer körsträckan för renhållningsfordonen att öka. Vi planerar för att byta ut fossil diesel mot ett fossilfritt bränsle som kallas HVO.

Taxan är viktbaserad vilket innebär att du betalar för det du lägger i sopkärlet, precis som tidigare.

 

Till toppen av sidan

Abonnemang och avgifter

Varför får man betala efter vikt även för matavfallet?

Även om vi har som mål att samla in så mycket matavfall som möjligt till biogasproduktion så är det bästa ur miljösynpunkt att inget avfall uppstår. Kan vi minska matsvinnet genom bättre planering och användning av våra matrester så vinner miljön mycket på det. Sett ur detta perspektiv så är det rätt att den som producerar mindre avfall också ska betala mindre.

Det finns en rättvisetanke i att man betalar till viss del efter den mängd avfall som man producerar, precis som man gör för el- eller vattenförbrukning. Du kan dessutom på ett märkbart sätt påverka din kostnad för sophämtningen genom att även sortera ut annat avfall och återvinna mer, t ex vad gäller förpackningar.

Varför kostar det lika mycket att slänga matavfall som restavfall?

Därför att det finns en större risk att fel saker läggs i matavfallskärlet om det är billigare att lägga i det kärlet.

Kommer avgiften för sophämtning att förändras?

Ja, kommunfullmäktige har tagit beslut om att avgiften för sophämtningen ska höjas med 5 % för 2018 och 5 % för 2019. En del av höjningen beror på insamlingen av matavfall eftersom kommunens kostnader ökar något när vi samlar in matavfall separat. Insamling av matavfall görs inte för att spara pengar, utan vårt motiv är miljöbaserat och utgår från de mål som regeringen har satt upp för att nå en ökad resurshållning.

Kan ni tömma matavfallskärlet oftare/mer sällan än varannan vecka?

Ja möjligheten finns, men eftersom vi nu har två kärl istället för ett tror vi inte det kommer att behövas. Förhoppningsvis äter du ju upp maten istället för att det ska bli avfall.

Att tömma matavfallskärlet mer sällan är heller inte ett alternativ. Då är risken för lukt och andra otrevligheter större i sopkärlet.

Det går att abonnera på ett större sopkärl eller på tätare tömning både av restavfall och matavfall, om du behöver.

Gäller det även mig som har fritidshus?

Ja, alla ska sortera ut matavfall, även fritidshus. Vi ställer ut sopkärl för matavfall vid fritidshus samtidigt som till vanliga villor, alltså hösten 2018. Har du sommartömning börjar du sortera ut matavfall först våren 2019.   

 

Till toppen av sidan

Sortering av avfall

Måste jag sortera mitt matavfall?

Ja, det måste du. Det är ett obligatoriskt system och du måste ha ett sopkärl för matavfallsinsamling. Även om du väljer att kompostera ditt matavfall finns vissa saker som inte bryts ner i komposten, och dessa lägger du i matavfallskärlet. 

Störst miljönytta gör matavfallet om du låter oss ta hand om det. Då används energin i matavfallet som bränsle och näringen går tillbaka ut på åkern. För att uppnå en förändring och skapa en bättre miljö måste vi hjälpas åt och sträva mot samma mål!

Hur ska jag sortera mitt avfall?

I köket hemma eller lunchrummet på ditt jobb lägger du matavfallet i en papperspåse, som är placerad i en hållare. Hållaren kan du placera under diskbänken eller på annat lämpligt ställe. När påsen är full lägger du den i ett särskilt sopkärl som bara är till för matavfall. 

En sorteringsguide, påsar och påshållare kommer att finnas i ditt nya sopkärl när du får det. I guiden beskriver vi hur man sorterar. Den kommer självklart också finnas på hemsidan.

Hur får jag veta när jag ska börja?

På sidan Så börjar vi! kan du se när sorteringen kommer igång i ditt område.

Vi kör ut kärl, påshållare och en bunt påsar till dig i samband med starten. I sopkärlet kommer det också att finnas en lapp med när vi tömmer den första gången.

Bor du i lägenhet så meddelar din hyresvärd när det är dags. 

Innan insamlingen börjar bjuder vi in till ett informationsmöte för villaägare och hyresgäster i ditt område så du får veta mer.

Kommer någon att kontrollera hur jag sorterar?

Renhållningsarbetaren har bland annat i uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med att de tömmer dem. Om de upptäcker att någon sorterat fel följer vi upp det.

Kommunen kommer också att genomföra plockanalyser för att få en statistisk uppföljning av utsorteringen.

Jag komposterar matavfallet, kan jag fortsätta med det?

Alla kommer att få ett kärl för matavfall, men om du har en skadedjurssäker varmkompost kan du anmäla det till miljökontoret och fortsätta att kompostera i den. Använd blanketten "Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall".

Även om du komposterar måste du ha ett kärl för matavfall.

Störst miljönytta gör ändå matavfallet om du låter oss ta hand om det. Då används energin i matavfallet som bränsle och näringen går tillbaka ut på åkern.  

Vad händer om jag inte sorterar mitt matavfall?

Du är helt enkelt inte med och bidrar till att skapa en bättre miljö.

 

Till toppen av sidan

Kompostering av matavfall

Jag komposterar matavfallet, kan jag fortsätta med det?

Alla kommer att få ett kärl för matavfall, men om du har en skadedjurssäker varmkompost (hål får max vara 5 mm stora) kan du anmäla det till miljökontoret och fortsätta att kompostera i den. Använd blanketten "Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall".

Även om du komposterar måste du ha ett kärl för matavfall.

Störst miljönytta gör ändå matavfallet om du låter oss ta hand om det. Då används energin i matavfallet som bränsle och näringen går tillbaka ut på åkern.  

Vad kostar det att anmäla att jag komposterar matavfallet?

Det är gratis att anmäla att du komposterar ditt matavfall. Vissa kommuner väljer att ta ut en avgift för anmälan, men i Mönsterås kommun kostar det inget. 

Varför måste jag anmäla att jag komposterar matavfallet?

Du behöver göra en anmälan för att garantera att din kompost inte är till besvär genom att lukta illa eller dra till sig skadedjur.

Även om matavfallsinsamlingen är obligatorisk finns det anledningar till att vissa hushålls sopkärl för matavfall är tomma eller har låg vikt. Om du anmält att du komposterar matavfallet så vet vi varför ditt matavfallskärl är tomt. Du måste alltså ha ett sopkärl för matavfall även om du anmält att du komposterar.

Matavfallet gör mer nytta om vi får ta hand om det, då används både energin och näringen.

 

Till toppen av sidan

Papperspåsar

Varför ska vi använda papperspåsar och inte plastpåsar?

Papperspåsen du får av oss är mer miljöanpassad än plastpåsar och biopåsar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir biogas och biogödsel.

Alternativet till papperspåsar är plastpåsar gjorda på majsstärkelse och fossil plast. De kan skapa bekymmer i rötningskammaren vid framställningen av biogas. Bioplastpåsarna hinner heller inte brytas ner i rötningsprocessen och riskera att spridas på jordbruksmark med biogödseln.

En annan anledning var att fukten i matavfallet avdunstar sämre i en plastpåse. Matavfall som samlas i en plastpåse blir därför tyngre och lukten mer obehaglig.

Om du slänger ditt matavfall i en plastpåse och lägger den i det bruna kärlet kan vi inte tömma ditt kärl förrän du tagit bort plastpåsen.

Får jag använda andra påsar än de ni delar ut?

Nej, påsarna som delas ut har valts för att de bryts ned fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen, men också för att de innehåller godkänt lim och är fukttåliga.

Du får absolut inte använda plastpåsar! Inte heller majsstärkelsepåsar eller andra nedbrytbara påsar ska användas.

Påse av papper, kommer den inte gå sönder?

Papperspåsen är utvecklad för att kunna hålla just matavfall samtidigt som den är utvecklad för att få största möjliga ventilation, för att kunna minimera lukt. Papperspåsen är väl beprövad och används i många av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling.

För att undvika att papperspåsen blir för blöt, låt alltid matresterna rinna av ordentligt i vasken och lägg gärna lite hushållspapper, tidningspapper eller äggkartong i botten av påsen som kan suga upp eventuell väta.

Hur ska jag få plats för matavfallet under min diskbänk?

Du får en påshållare av oss tillsammans med soptunnan, men förvaringen av matavfall i köket måste var och en lösa själv. Både diskbänkar, kök och behov av plats varierar.

 

Till toppen av sidan
Senast kontrollerad: 2018-02-09.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier