Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning » Matavfallsinsamling » För företag

För företag

Varje år slängs stora mängder mat i de vanliga soporna och förbränns. Att minska matsvinnet ger den största miljövinsten. Det matavfall som ändå uppstår kan rötas och bli till biogas och biogödsel när vi börjar sortera ut matavfallet.

Även företag och verksamheter omfattas av den obligatoriska matavfallsinsamlingen som kommunen inför från och med hösten 2018. Det innebär att du måste se till så att personal och eventuella kunder, barn eller brukare kan sortera ut matavfall – till exempel matrester från lunchen, skal från frukt vid fikat eller kaffesump.

I många fall är sopkärlen för matavfall är samma för företag som för villahushåll. I vissa verksamheter behövs dock mer än ett kärl. Det kan också behövas större påsar. Företag kan dessutom teckna abonnemang med tömning varannan vecka, eller fler gånger i veckan om det behövs – både för matavfall och hushållsavfall.

Mindre företag och verksamheter

För mindre företag och verksamheter med bara ett fåtal anställda kan det räcka att ha samma matavfallspåse och påshållare som ett vanligt villahushåll.  

Restauranger och storkök

Restauranger och storkök behöver ha större matavfallssäckar eftersom större mängder matavfall ofta uppstår i samband med matlagning.

Vi kommer att kontakta dig som har en restaurang eller köksverksamhet med mer information under våren 2019.

Livsmedelsbutiker

För livsmedelsbutiker finns speciella lagar som styr hur avfallet ska hanteras. Matavfall från butiker kallas före detta livsmedel och räknas som ett verksamhetsavfall. Detta är  inte ett hushållsavfall och omfattas därmed inte av den obligatoriska insamlingen.  Företaget själv ansvarar för borttransport av detta. Matavfall från lunchrum och fikarum i butiken omfattas däremot. 

Eftersom det uppkommer mycket matavfall i butiker skulle det vara bra om det kan tas omhand och rötas till biogas. Vi kommer därför att under 2019 utreda om det finns möjlighet att ordna ett frivilligt system för före detta livsmedel från butiker.

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80

Ronnie Björkström, avdelningschef teknisk service, telefon 0499-179 88
Skicka e-post

Christine Dahlgren, projektledare för Sortera smart!, telefon 0499-171 52
Skicka e-post

 

 

Senast kontrollerad: 2018-02-01.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier