Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning » Matavfallsinsamling

Ditt avfall ska bli till nytta!

Ditt matavfall ska bli till nytta! Nu ska även vi som bor i Mönsterås kommun sortera ut matavfallet så att den energi och den näring som finns i avfallet kan bli till nytta. Vi ska helt enkelt sortera smartare.

Ungefär 40 procent av det som finns i en vanlig soppåse är matavfall. En del av det är oundvikligt som skal, kärnor och ben. En del är mat som hade kunnat ätas upp. Matavfall innehåller energi och näringsämnen och genom rötning tas båda dessa resurser omhand som biogas och biogödsel.

En papperspåse med matavfall som väger två kilo ger till exempel energi som räcker till att köra nästan fyra kilometer med en biogasbil.

Att vi ska ta hand om matavfallet är ett nationellt mål och det är redan infört i många kommuner. När du sorterar ditt matavfall bidrar du till en bättre miljö genom att vi till exempel kan använda biogasen som bränsle i fordon. Den ersätter fossila bränslen som inte är bra för vårt klimat. I höst börjar även vi i Mönsterås kommun att samla in matavfall hos alla abonnenter.

Vi kommer att samla in hos alla!

Eftersom insamlingen är obligatorisk gäller det hushåll, både i villa och flerbostadshus, restauranger och storhushåll. Personalmatsalar och fikarum hos företag ingår också.

  • I höst börjar vi samla in matavfall hos dig som bor i villa
  • I höst börjar matavfallsinsamlingen från våra kommunala verksamheter och från företag med mindre mängder matavfall
  • Våren 2019 påbörjar vi matavfallsinsamling i flerbostadshus och hos företag med större mängder matavfall
  • Våren 2019 börjar vi samla in matavfall hos dig som har abonnemang för sommartömning
Du kommer få ett extra sopkärl

Matavfallet ska sorteras ut och läggas i ett separat sopkärl. Innan insamlingen börjar kommer vi att köra ut ett till sopkärl till dig. Det nya sopkärlet är brunt och har volym 140 liter.

Till dig som bor i villa och till företag med mindre mängder matavfall börjar vi köra ut soptunnorna efter sommaren, strax innan det är dags för dig att börja sortera ut matavfallet. Redan nu kan du förbereda plats för det nya sopkärlet bredvid det du redan har.

För dig där vi startar insamlingen under 2019 kommer mer information längre fram.

Du får en påshållare och papperspåsar

Det matavfall du sorterar ut kommer du lägga i särskilda papperspåsar. Det är enkelt att sortera och du får påsar och en hållare till dem från oss tillsammans med sopkärlet.

Så sker soptömningen

Det nya sopkärlet för matavfall kommer att tömmas varannan vecka. Eftersom en del av det som finns i soppåsarna i dag är matavfall, kommer det bli mindre avfall i det "vanliga" sopkärlet. Därför kommer det att tömmas var fjärde vecka. Du kan välja att abonnera på ett större kärl för det "vanliga avfallet" eller tätare tömning om det behövs.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer finns såklart kvar där du lämnar dina förpackningar till återvinning.

Frågor och svar

Undrar du över något mer som rör matavfallsinsamlingen? Här har vi samlat några av de vanligaste frågor och svar som vi möter.

Till frågor och svar om matavfallsinsamling

Vad händer med matavfallet?

Vi vet inte ännu vilken biogasanläggning som kommer att ta hand om vårt matavfall. Det kommer att upphandlas. 

Det här händer med matavfallet när det ska bli till biogas:

  • Materialet mals först ner i en förbehandlingsanläggning och blir till en trögflytande massa.
  • För att döda eventuella bakterier som följer med materialet värms det upp till ca 70°C.
  • Massan pumpas sedan in i en rötgaskammare där det bryts ned av olika typer av mikroorganismer.
  • När materialet bryts ner i rötkammaren produceras biogas.
  • För att kunna använda gasen som fordonsgas behöver den "tvättas" i en uppgraderingsanläggning.
  • Gasen kan sedan användas som fordonsbränsle och biogödseln sprids på åkermark. 
Minska matsvinnet innan det blir till avfall

Varje år slänger vi cirka 100 kilo matavfall per person i de svenska hushållen. Den första och viktigaste åtgärden är att minska matsvinnet. Planera inköpen, håll koll på vad som finns hemma, laga mat av rester och lukta och smaka på varor där bästföredatum är passerat innan du slänger dem är några tips.

Fler tips om hur du kan minska matsvinnet

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80

Ronnie Björkström, avdelningschef teknisk service, telefon 0499-179 88
Skicka e-post

Christine Dahlgren, projektledare för Sortera smart!, telefon 0499-171 52
Skicka e-post

 

Senast kontrollerad: 2018-02-01.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier