Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Intervju med Bosse Larsson, Michael Dassa och Richard Kielty

Intervju med Bosse Larsson, Michael Dassa och Richard Kielty

Under tre dagar, 30 oktober till 1 november, samlades personal från kommunens skolor och pedagogiska verksamhet för att genomföra sin andra workshop i Utmanande lärande i Folkets hus i Blomstermåla, första tillfället hölls i mars tidigare i år.

Dagarna delades upp mellan skolor och de pedagogiska verksamheterna så att alla fick en heldag med workshop och lärande.

Från Challenging learning kom Bosse Larsson, lärare från Norrköping som länge arbetat med Carol Dwecks teori Mindset, och Richard Kielty, lärare som har lång erfarenhet inom pedagogisk ledarskap. Under två av dagarna deltog även Michael Dassa, utbildningsantropolog med ett särskilt intresse för forskning, metoder och processer.

Presentation

Bosse Larsson, Michael Dassa, Richard Kielty

Bosse Larsson

Bosse ökar förståelsen av att använda frågor i klassrummet till förmån för elevernas lärande. Frågor som utvecklar tänkandet, förståelsen, ifrågasättandet och att dra slutsatser. Bosse har mer än 30 års erfarenhet som lärare, pedagogisk utvecklare och arbetar för närvarande med kompetensutveckling på olika skolor. Höll i workshop Engagerande och utmanande frågor.

Richard Kielty

Richard har undervisnings- och skolerfarenhet som lärare, skolledare, föreläsare och coach. Richard har magisterexamen i pedagogiskt ledarskap och universitetsutbildning i psykologisk rådgivning och psykoterapi. Höll i workshop Lära eleverna att tänka som ger en rad strategier för att hjälpa elever att lära sig effektivt och utveckla en dialog för sitt lärande.

Michael Dassa

Michael är utbildningsantropolog med ett särskilt intresse för forskning, metoder och processer som kan förbättra inlärning, välbefinnande och barns gemenskap. Höll i workshop Återkoppling/feedback som väcker frågor som: Vilken inverkan har dynamiskt tankesätt på den feedback vi ger eleverna och till varandra?

Varför är ni här idag?

- Idag är det andra tillfället av en serie workshop, som vi genomför i Mönsterås kommun, svarar Richard Kielty och fortsätter. Challenging learning gjorde sin första serie med Workshops i mars, den löpte väldigt väl ut. Challenging learning har arbetat med Mönsterås sedan 2016, så det handlar om att ge personalen praktiska strategier, som kan stödja och stötta det som sker i verksamheten, i skolor och förskolor, ge modeller för vad som fungerar. Vi vill att personalen går här ifrån idag med många nya idéer som de kan använda sig av i klassrummet och se vilken inverkan och hur det påverkar elevernas lärande.

Vad är innehållet i er workshop, vad vill ni förmedla?

Richard Kielty på workshop i Blomstermåla

- Det pågår tre olika workshopar här idag, svarar Richard och fortsätter. Min workshop handlar om att skapa ett språk för lärande via dialog, hur vi kan förbättra elevernas lärandeprocess genom att få dem att förklara varför de lär sig något, vad de lär sig och hur det kommer hjälpa dem i deras framtida lärande, så fokus handlar om att tala om lärande och utveckla lärande genom att tala.

-Min workshop handlar om frågor, berättar Bosse Larsson. Frågor är ett verktyg som är vanligt i klassrummet. Syftet idag är att fundera kring vilka sorts frågor vi använder, vilket syfte vi har och dessutom visa på strategier där pedagogerna kan förändra sina frågor beroende på vad de vill uppnå. Ett budskap är att det inte finns några bra eller dåliga frågor, utan det handlar om syftet i mina frågor, att bli medveten om vad frågan leder till. Sedan handlar den om hur mycket eleverna och läraren själva hinner tänka i ett klassrum.

- Min handlar om effektiv feedback. Inte bara om mängden feedback du ger, utan även kring vilken effekt feedback ger till våra elever och timing. Få elever att ställa sig frågor: var befinner jag mig i mitt lärande? Vilka framsteg har jag gjort så här långt? Vilket är mitt nästa steg? Få eleverna och lärarna att reflektera kring vilken effekt feedback har på deras lärande, skapa en kultur kring feedback i klassrummen och även i lärarrummen. Så att det skapas ett engagemang och en kultur kring att ge varandra feedback och utveckla sättet att undervisa, berättar Michael Dassa.

Vad är er känsla när ni möter lärarna här idag?

- Bra diskussioner och en känsla av att man vill veta mer. Lärarna funderar själva och ställer även frågor till varandra, ett bra klimat över hela linjen igenom, svarar Bosse.

- De är engagerade och har många relevanta diskussioner och de är nyfikna att lära sig mer än vad de redan kan. En positiv känsla från både nya lärare och även från de lärare som arbetat längre i yrket, svarar Michael.

Idag möter ni lärare som ni ger nya strategier att använda sig av, och om ni skulle möta föräldrarna vad skulle ni säga till dem? Vilka strategier kan de använda sig av, vilka råd skulle ni ge dem?

- Det är ett intressant område, säger Richard. För både lärare och utbildare behöver arbeta med samarbete med hem och vårdnadshavare. Rollen att utbilda våra barn är inte bara skolans utan även hemmets roll. Skolan lånar barnen några timmar varje dag, resten av tiden är barnen hemma. Därför behöver skolan tala om, översätta deras tankar och göra det tillsammans med hemmet. Det behövs kommunikation med föräldrarna kring vad vi gör och varför vi gör som vi gör.

Kommunicera kring varför arbetar Mönsterås kommun med Challenging learning, vad vill Mönsterås uppnå och hur kan föräldrarna hjälpa till i det arbetet, så att de känner att de är en del av processen. När de väl är medvetna om vad Mönsterås vill uppnå, är det även lärarens och skolans uppgift att tala om för föräldrarna strategier som de använder sig av och anledningen till varför vi gör som vi gör, skapa en medvetenhet.

Finns några exempel på skolor som lyckats skapa god kommunikation? 

- Det handlar om att inspirera föräldrarna att använda samma typer av strategier även hemma, förklarar Michael. Det kan till exempel vara hur föräldrarna ger beröm till sina barn, berömmer de sina barn för deras intellekt eller berömmer de sina barn för sitt lärande? Använder ord såsom ”öva” och ordet ”än”. Att benämna för ett barn som provar och övar en ny förmåga på ett annat sätt. Istället för ”du klarar inte det här”, använd istället ”du kan inte det här - ÄN!”

Samtala med föräldrarna kring dialogens betydelse, passa på vid hämtning och lämning eller på möten. Förmedla de strategier som skolan använder, så hemmet kan ta del av dessa.

- Ta upp på föräldramöten att skolan arbetar med Utmanande lärande, både feedback, frågor och dialog, ger Bosse som förslag. Lärare kan informera kring begreppen och ge föräldrarna tankar kring hur vi kan ställa frågor som ger längre och mer utvecklande svar, utveckla deras tänkande. Kanske inte bara strategierna, utan även orsakerna bakom och effekterna kring feedback. Dessa begrepp, budskapen bakom och syftet kan även informeras i veckobrev, vilket leder till en god effekt för barnens lärande.

- Att kommunicera och använda begrepp som lärande till föräldrarna. Idag har vi lärt oss att, istället för att fokusera på görandet, förklarar Richard och fortsätter. Att visa på goda exempel på det lärande som sker, fokusera på lärprocessen och inte bara på den färdiga produkten, få föräldrarna nyfikna på och intresserade av vägen till lärandet. Det här kunde ditt barn förut, genom att öva har barnet kommit hit, barnet har gjort framsteg, den här processen har skett. Det motiverar föräldrarna.

Senast kontrollerad: 2017-11-08.
 
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier