Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Grundskola » Blomstermåla

Krungårdsskolan

Krungårdsskolan är kommunens enda F-9 skola dvs. med elever från 6-16 år.

Skolan finns intill väg 34 i södra delen av samhället och har nära till naturen.

Runt skolan finns ängar, hagmarker och skog och på gångavstånd från skolan rinner Alsterån.

Skolan är med i nätverket Hälsofrämjande Skola och har även en miljöprofil som uppmuntrar till utomhuspedagogik. Skolans miljögrupp har ordnat flera pedagogiska miljöer som används varje vecka.

Krungårdsskolan är också en Friendsskola, vilket bland annat innebär att elever från åk 5-9 fungerar som kamratstödjare. Syftet är att förebygga kränkande handlingar. Som en del av det förebyggande arbetet jobbar vi också med LionsQuest och ART.

Kommundelsbiblioteket är en integrerad del av skolan, liksom sporthallen som ligger öster om skolbyggnaden.

Krungårdsskolans verksamhetsidé
Vi arbetar med att främja ett arbetssätt med samarbete och integration mellan åldrar och ämnen. Personal för de yngre åldrarna arbetar såväl inom skola som fritidshem.

Förskoleklassen bygger vidare på barnens utveckling och lärande i förskolan, som är den första länken i ett livslångt lärande. Förskoleklassen är den naturliga länken mellan förskola och grundskola.

Eleverna lär sig söka fakta på olika sätt. Läroböcker är en del, men man tar även del av bibliotekets resurser och fakta hämtat från olika internetsidor, för att lösa frågeställningar.

För läsåret 2013/2014 har vi följande gemensamma mål:

 * Våra planer mot kränkning och diskriminering blir väl kända och använda på
 Krungårdsskolan
* Infomentor är ett arbetsverktyg som dagligen används av all personal
* Forum skapas för möten, där vår pedagogiska personal träffas för gemensamma
 diskussioner kring arbetet med barn/elever

Verksamheter som ryms under Krungårdsskolan är
Fritidshemmet med avdelningarna Linnean och Björkdungen
Förskoleklass och grundskola 1-9
Asylundervisning F-9
Grundsärskola 1-9

Krungårdsskolan

Krungårdsvägen 1

384 31 Blomstermåla

 

tel 0499-176 01, fax 0499-179 31

Krungårdsskolan

Kontakt 

Rektor med ansvar för åk 7-9 och särskolan: Torbjörn Sandebäck, tel 0499-176 01, 070-552 00 76, torbjorn.sandeback@monsteras.se

Rektor med ansvar för F-åk 6, fritidshem, och internationella klassen: Daniel Svensson, tel 0499-176 02, daniel.svensson@monsteras.se

Administrativ assistent: Josefine Rydhage, tel 0499-176 00, josefine.rydhage@monsteras.se

 

Vaktmästare: tel 0499-176 04, 070-562 08 03

Skolsköterska: tel 0499-176 14

Kurator: tel 0499-176 16, 070-524 76 16

Särskolan: tel 0499-176 19

Skolbespisning: tel 0499-176 05

Oasen: tel 0499-176 25

 

Vid sjukanmälan av elev ring:

F-åk 3, tel 0499-176 06

Åk 4-6, tel 0499-176 07

Åk 7-9, tel 0499-176 09

Senast kontrollerad: 2014-11-12.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00 Webbansvarig: webmaster@monsteras.se    Om cookies    Om webbplatsen